Ο Άγιος Ιουβενάλιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων και Η Γ’ Οικουμενική Σύνοδος

Ο Άγιος Ιουβενάλιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων και Η Γ’ Οικουμενική Σύνοδος

Ημερομηνία Εορτής:02 Ιουλίου Τύπος εορτής:Σταθερή. Εορτάζει στις 2 Ιουλίου εκάστου έτους.Άγιοι που εορτάζουν:Αυγιος Ιουβενάλιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων (; – 457)Περιεχόμενα:    Βιογραφία Μνήμην γεραίρω τὴν Ἰουβεναλίου,Οὗ μνῆμα θεῖον ἡ...