Υμνοι & Ψαλμωδιες

Χερουβικό Θεοδώρου Φωκαέως, Ήχος Πλ. β΄ | Παναγιώτης Νεοχωρίτης (10.01.2021)

Κύριε εκέκραξα-στιχηρά -απόστιχα πλ.΄β΄ ΄ήχου Θανάσης Δασκαλοθανάσης

Άξιον Εστίν οκτάηχον Δωσιθέου μοναχού

Βασιλεύ ΠΛΒ ΚΛαγούρος

Βασιλεύ Εις τον Ν' ΚΛαγούρος

Χερουβικόν Β' Α. Ιωακείμ

Χριστός Ανέστη ΠΛΑ Αργόν Γκούνας

Χερουβικόν Βαρύς Φωκαέως Δ. Παπαγεωργίου

Ψάλλας Άγια Χερουβικό

Χερουβικόν Βαρύς Φωκαέως Δ. Παπαγεωργίου

Στανίτσας Aργόν μέλος

Άγιος δύναμης Α Καλογήρου Φ. Κεσετζής

Τον πατέρα προσκυνήσομεν την μητέρα.

Γιαννούτσος Δόξα ότε πάλαι Μωυσής

Γιαννούτσος Άξιον Εστίν Εναρμόνιος Πλατοπαραθίνάλος Αγγέλιν

Παπαδόπουλος Γ. Αινείται Αργόν

Παπαδόπουλος Γ. Ο της ψυχής Ραθυμίας νυστάξας

Σε υμνούμε Άξιον Εστίν ΠΛΔ ψάλλει ο Χαρίλαος Ταλιαδόρος

Χριστός Ανέστη ΠΛΑ Χοροδία Γκούνας

Ανθοδέσμη πατήρ Ιωσηφίδης

Γιαννούτσος Άξιον Εστίν βαρύς εναρμόνιος Μισαηλίδου

Ύμνοι Χριστουγέννων, Μ. Τεσαρακοστής, Άξιον Εστίν.

 

Αίνοι Πεντηκοστής Κ. Λαγούρος

Άξιον Εστίν Α' Δ. Παπαγεωργίου

Άξιον Εστίν Αγίου Διονυσίου

Άγιος Άγιος Άγιος Μεγ. Βασιλείου Β' Γρ. Νταραβάνογλου

Απόστολος Προς Γαλατάς Γρ. Νταραβάνογλου

Νύν Αι Δυνάμεις Α' Κε Γρ. Νταραβάνογλου

Χριστός Ανέστη ΠΛ.Α. Χορ. Γκούνας

Μυστικός Ει θεοτόκε Πλ. Δ.

Εξομολογήστε τον Κυρίω, Νυν εν δυνάμεις.Γεύσασθε και είδετε

Γεύσασθε και ίδετε Ι. Κλάδα

Γεύσασθε κοινωνικόν Α ήχος Κατουνακιώτου

Εξομολογείσθε τω Κύριω τρίσημος Μ.Κ.

Εξομολογείσθε τω Κύριω Πλ. Α ΜΚ

Νυν αι δυνάμεις Πέτρου

Παννυχις του Αθω Νικηφόρου Φιλοθείτου τόμος Γ - 1931

Αναστασηματάριον Φωκάεως 1849

Λειτουργικά Πλ. Δ' ήχου Κων. Πρίγγου Τσαμκιράνης Ματθαίος

Κοινων.Αινείτε-ηχος Α'-Πέτρου [π.Ραφαήλ Γκουρβέλος]

Δύναμης Τρισάγιος Ύμνος, ήχος πλ.Α' Καλογήρου , Περικλής Νταλιάνης.

Ιακώβου - Αργές Δοξολογίες

Ήδη Βάπτεται κάλαμος Κων Πρίγγος!!!! Ήχος Πλ ΄Δ

Λειτουργικά Αθ.Καραμάνη Ήχος Πλ.Β’

Λειτουργικά Καραμάνη Ήχος Γ΄ Μοναχός Πανάρετος

Λειτουργικά & Άξιον εστί... Σε ήχο πλ δ. Ψάλλει ο Χαρίλαος Ταλιαδώρος.

Ψαλμός 97ος "Άσατε τω Κυρίω" ( Ήχος Γ) Βασιλείου Νικολαΐδη - Χορός Γρηγορίου Νταραβάνογλου

Χερουβικό Φωκαέα ήχος πρώτος - Φιρφιρής

Χερουβικό Φωκαέα ήχος δεύτερος - Φιρφιρής

Χερουβικό Φωκαέα ήχος τρίτος - Φιρφιρής

Χερουβικό Φωκάεα ήχος τέταρτος - Άγια - Φιρφιρής

Χερουβικό Φωκαέα ήχος βαρύς - Φιρφιρής

Χερουβικό Φωκαέα ήχος πλάγιος του πρώτου - Φιρφιρής

Χερουβικό Φωκαέα ήχος πλάγιος του δευτερου - Φιρφιρής

Χερουβικόν, Θ. Φωκαέως,ήχος α΄,Μοναχός Πανάρετος Φιλοθεΐτης

Λειτουργικά ήχος Δευτερόπρωτος - Στανίτσας Θρασύβουλος

Μασονία - Τεκτονισμός του π. Αθανάσιου Μυτιληναίου (α μερος)

Τον Νυμφώνα Σου βλέπω...Ήχος Τρίτος - Θρασύβουλος Στανίτσας

Αντίφωνα Α, Β & Γ Όρθρου Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής - Θρασύβουλος Στανίτσας

Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις - Τροπάριον Κασσιανής - Θρασύβουλος Στανίτσας

Εξέδυσάν με - Θρασσύβουλος Στανίτσας

Στανίτσας Ήδη βάπτεται κάλαμος

Ύμνοι και μαθήματα Βυζαντινής μουσικής από διάφορους διδασκάλους.

 

Δύναμις Νηλέως Καμαράδου ήχος β΄ Σπυρ. Μαϊδανόγλου

Δύναμις Τρισάγιου ύμνου, ήχος Β', σύνθεση Νηλέως Καμαράδου, Περικλής Νταλιάνης

Σπυρίδων Μαιδάνογλου Πάτερ Αγαθέ (Καραμάνη) ήχος Πλ. Β'

Άξιον Εστίν - Ε. Τιμωνίδη - (Ήχος Δ΄ Χρωματικός) - Γρηγόρης Νταραβάνογλου

3. Ύμνοι και μαθήματα Βυζαντινής μουσικής από διάφορους διδασκάλους

Τρισάγιος Ύμνος, πλ.α, Περικλής Νταλιάνης

Δύναμις Τρισάγιου Ύμνου, Παλάση, ήχος Β'. Περικλής Νταλιάνης. (Βάση κειμένου Θρ. Στανιτσα)

Των Αγίων Πατέρων Δόξα Σύρκα

Ανοιξαντάρια Φωκαεως Δανιηλαίοι Αγ. Όρος 1961

Λειτουργικά Χρ. Θεοδοσοπούλου Σπάθιον Μέλος

Χριστός Ανέστη αργόν υπό Ναυπλιώτου

“Ανοιξαντάρια Ρεδεστίνου Υπό Χοροδίας Γ. Σύρκα”

Πάντα χορηγεί το Πνεύμα τό Άγιον, ήχος α. Εσπερινός Αγίου Πνεύματος, Νταλιάνης Περικλής.

Δοξολογία Ἰακώβου Πρωτοψάλτου βαρυς

Δυναμις Αβαγιανού

Δύναμις Τιμίου Σταυρού Υπό Θεοδοσοπούλου

Άξιον Εστί Β' ανώνυμου

Πεποικιλμενη υπό Στανίτσα

Των Αγίων Πατέρων ο χορός Σύρκας

 

Των Αγίων Πατέρων ο χορός Σύρκας

Άξιον Εστίν Πλ. Δ. Υπό Χοροδίας Σύρκα

ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΣΟΥ ΔΥΝΑΜΙΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

Άξιον εστίν Ανώνυμου ΠΛΒ Γέρον Δανιήλ

Άξιον εστίν Πλ. 4 Σαρανταεκκλήσιου υπό Γ. Σύρκα

Δύναμις Καραμάδου

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΠΑΘΕΙΟΝ ΜΕΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ-ΔΕΥΤΕΡΟΠΡΩΤΟΣ.pdf

Χερουβικό Φωκάεος Ήχος Α' υπό Βασιλικού

Download here.

Χερουβικό Φωκαέως Μέγιστο Ηχος Γ

Download here.

Ἀναστασιματάριον Πέτρου Ἐφεσίου, 1820

Υμνοι & Ψαλμωδιες