Ο ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ ΧΡΥΣΌΣΤΟΜΟΣ ΤΆΣΣΕΤΑΙ ΥΠΈΡ ΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΊΛΩΝ; (ΑΝΆΘΕΜΑ Γ’)

από | Μαρ 28, 2024 | Αγγλικανική Αίρεση, Αγία Γραφή, Άγιο Όρος & Πατριαρχεία, Άγιος Νικόδημος - Ανάσταση, Αίρεση Αρειανισμού, αίρεση εικονομαχίας, Αίρεση Ναομαχίας, Αίρεση Νεστοριανισμού, Αίρεση του Παπισμού, Αντιαιρετικά, Αντιοικουμενιστικά άρθρα, Αντιπαπικά Άρθρα-Μελέτες, Εθνική Αφύπνιση, Εθνική κληρονομιά, Εκκλησία & Lockdown, Εκκλησία & Επιστήμη, Εκκλησία & Ηθική, Εκκλησία & Κορωνοϊός, Εκκλησία & Μασονία, Εκκλησία και μικροτσίπ, Ελλαδα & Πατριωτισμός, Εξοπλιστικά, Εργασιακά, Ηλεκτρονικό φακέλωμα, Ιστορικά, Κορωνοϊός & Lockdown, Κορωνοϊός & Εκπαίδευση, Λειτουργικά Βιβλία, Μεγάλη Τεσσαρακοστή, μη κατηγοριοποιημένα, Μυστήριο τῆς έξομολογήσεως, Μυστήριο του Βαπτίσματος, Ορθόδοξη Αγιολογία, Ορθόδοξη Απολογητική Θεολογία, Ορθόδοξη Άσκηση, Ορθόδοξη Δογματική Θεολογία, Ορθόδοξη Εκκλησιολογία, Ορθόδοξη ερμηνευτική, Ορθόδοξη Ιεροσύνη, Ορθόδοξη Οικογένεια, Ορθόδοξη Ομολογία, Ορθόδοξη Πίστη, Ορθόδοξο Βάπτισμα, Ορθόδοξο Ήθος, Ορθόδοξος γάμος, Ορθόδοξος μοναχισμός, Πανορθόδοξοι Σύνοδοι, Βιβλια & Μελετες, Πολιτικά Ρουσφέτια, Τα ιερά μυστήρια, Το μυστήριο της μετάνοιας, Το Μυστήριο του Γάμου, Χάραγμα του αντιχρίστου, Χριστιανική Ηθική, Χριστιανική πίστη, Χριστιανισμός & Ειδωλολατρία, Ψευδοσύνοδος της Κρήτης | 0 Σχόλια

Μεσσηνίας Χρυσόστομος

Ποιό πάνω ο Μεσσηνίας Χρυσόστομος με Παπικό καρδινάλιο

Η ΑΠΟΔΟΧΉ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΊΑΣ ΑΠΌ ΜΗΤΡΟΠΟΛΊΤΕΣ

Περικλής Ηλ. Νταλιάνης Θεολόγος

Δυστυχώς αρκετοί ανάξιοι κληρικοί, εκτός του ότι έχουν αιρετικές διδασκαλίες (ανάθεμά τους γ’), στερούνται και του Ορθόδοξου χριστιανικού ήθους, με αποτέλεσμα να υποστηρίξουν ακόμη και την ανοχή (αν όχι αποδοχή) στην σεξουαλική διαστροφή. Πιθανόν να έχουν και αυτοί παρόμοια πάθη, αλλιώς δεν εξηγείται η άρνηση της Ορθοδοξίας και η αποδοχή της ομοφυλοφιλίας.

Παραθέτομεν ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Καθημερινὴ» τῆς 17ης Μαρτίου 2024, με τις κακόδοξες απόψεις του οικουμενιστού Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου, ο οποίος κάνει πλάτες στην καθιέρωση του Σοδομισμού εις την Ελλάδα:

«Μὲ τὴν ἀπόφασή της αὐτή (εννοεί την ΔΙΣ), οὔτε ὑποκίνησε στάσεις, οὔτε προκάλεσε ἔριδες, οὔτε δημιούργησε διχαστικὲς τάσεις’, ἀντίθετα μὲ τρόπο ἤρεμο καὶ συνεκτικὸ εἶπε αὐτὸ τὸ ὁποῖο ἔπρεπε νὰ πεῖ. Αὐτὸ ἐπανέλαβε καὶ στὸ ἀνακοινωθέν της. Δὲν προέτρεψε σὲ συλλαλητήρια, δὲν ἀποφάσισε γιὰ δημοψηφίσματα, δὲν ἀφόρισε κανένα καὶ οὔτε θὰ τὸ κάνει ποτέ. Στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲ χωροῦν οἱ πόλεμοι καὶ ἡ διχοστασίες, ὅποτε μάλιστα τὶς υἱοθέτησε, ἐκείνη ζημιώθηκε. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκ­κλησία κανένα δὲν ἀποκλείει, ἐὰν ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος δὲν ἀποκλειστεῖ ἀπὸ μόνος του. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μὲ πνεῦμα κατανόησης καὶ ἀποδοχῆς δέχεται τὸν καθένα, ἀκόμη καὶ τὸν ἁμαρτωλὸ καὶ τὴν πόρνη, χωρὶς νὰ ἀποδέχεται ὅμως καὶ τὴν ἁμαρτία. Πάντα περιμένει τὴν ἐν μετανοίᾳ ἐπάνοδο τῶν πεπτωκότων γι’ αὐτὸ καὶ τονίζει ὅτι τὸν ἐρχόμενον οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω!

Οἱ ὁποιεσδήποτε, λοιπόν, ἀκραῖες ἐνέργειες ἀποκλεισμοῦ, ἀφορισμοῦ καὶ ἀποβολῆς δὲν ἔχουν θέση μέσα στὴν Ἐκκλησία. Ἀπαιτεῖται νὰ πρυτανεύουν πάντα ἡ ἀγάπη, ἡ κατανόηση καὶ ἡ καταλλαγή. Ἡ ψυχραιμία καὶ τὸ μέτρο καὶ ὄχι οἱ ἀκρότητες. Δὲν πρέπει νὰ μᾶς διαφεύγει ὅτι ὁ ἀναμάρτητος πρῶτος τὸ λίθο βαλέτω. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ σ’ ἐκείνους ποὺ λιθοβολοῦσαν μία πόρνη γυναίκα».

ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΉ ΠΑΡΑΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ ΧΡΥΣΌΣΤΟΜΟΥ

Από τα ανωτέρω πρέπει να τονίσουμε ότι ο Μεσσηνίας Χρυσόστομος, έχοντας σπουδάσει στην Δύση, έχει αλλοιώσει την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία, με αποτέλεσμα να δέχεται τόσο τις αιρέσεις και την ψευδοσύνοδο της Κρήτης, όσο και την ηθική διαστροφή των ομοφυλόφιλων, κάτι το οποίο ονομάζει ως δήθεν “αγάπη”. Μάλιστα είναι υπερήφανος όπως λέει, διότι η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, δεν έκανε τίποτα για να σταματήσει το νομοσχέδιο.

Ομιλεί για την πόρνη του ευαγγελίου που μετανόησε και την ταυτίζει ο αθεόφοβος με τους αμετανόητους ομοφυλόφιλους, οι οποίοι εκτός των άλλων κάνουν και παρά φύσιν πολιτικό γάμο. Ξεχνά τα χωρία της Αγίας Γραφής και του Αποστόλου Παύλου, τα οποία ομιλούν για την κόλαση των ομοφυλοφίλων. Λέγει ο Παύλος: «Διά τοῦτο παρέδωκεν αὐτούς ὁ Θεός εἰς πάθη ἀτιμίας. Αἵ τε γάρ θήλειαι αὐτῶν μετήλαξαν τήν φυσικήν χρῆσιν εἰς τήν παρά φύσιν. Ὁμοίως δέ καί οἱ ἄρρενες, ἀφέντες τήν φυσικήν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους…» (Κεφ. 1 στ. 18-25).

Ο Ἀπόστολος Παῦλος τοποθετεῖ ὅλο τό πρόβλημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας πρῶτα σέ πνευματική βάση. Στόν εἰκοστό πέμπτο στίχο τῆς πρός Ρωμαίους Ἐπιστολῆς του λέγει: «μετήλλαξαν τήν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει καί ἐσεβάσθησαν καί ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρά τόν κτίσαντα…». Τονίζει λοιπόν ὁ ἱερός Χρυσόστομος, ὅτι ἔγινε μία διαστροφή τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός δέν ἐμπόδισε τήν φυσική σχέση μεταξύ τῶν δύο φύλων, ὥστε νά φθάσουν «δικαιολογημένα» νά ἐξωκείλουν στήν «ἀλλόκοτον λύσσαν ἄρρενες ἐν ἄρσεσιν, ἀφέντες τήν χρῆσιν τῆς θηλείας, αφού οι ομοφυλόφιλοι λάτρεψαν τα κτίσματα αντί του Θεού».

Ο Αφορισμός της Εκκλησίας

Ο βαρέως αμαρτάνοντας άνθρωπος, ή αυτός που πέφτει σε αίρεση, αλλά είναι πρώτα βαπτισμένος, αρνείται ουσιαστικά το βάπτισμά του, οπότε εκούσια αφορίζεται, δηλαδή με την θέλησή του βγαίνει εκτός του σώματος της εκκλησίας. Απλά η εκκλησία επιβεβαιώνει το γεγονός αυτό!

Ο αφορισμός των αμετανόητων είναι πράξη αγάπης από την εκκλησία, γιατί τους οδηγεί στην μετάνοια και οι ιεροί κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων αποφασίζουν ποιός αφορίζεται και ποιός όχι και δεν αποφασίζει αντίθετα ο (παπόφιλος) Μητροπολίτης Μεσσηνίας, ο οποίος ουσιαστικά αφήνει τους ανθρώπους στην αμετανοησία!

Δεν είναι τυχαία η κακόδοξη άποψη του Μεσσηνίας Χρυσόστομου, ο οποίος έλεγε πριν δύο χρόνια τουλάχιστον, ότι “οι ομοφυλόφιλοι είναι τέκνα του Θεού”, όταν η Αγία γραφή τους ονομάζει ως “τέκνα του διαβόλου”, καθότι ο Θεός δημιούργησε Αρσενικό και Θυλικό και όχι τους αμετανόητους ομοφυλόφιλους, ούτε φυσικά την πράξη της ομοφυλοφιλίας.

Ο ΑΝΑΜΆΡΤΗΤΟΣ ΠΡΏΤΟΣ ΤΟ ΛΊΘΟ ΒΑΛΈΤΩ

Η γνωστή φράση της Αγίας γραφής «ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω» (Ιωάννης 8: 7), είναι μία από τις γνωστότερες φράσεις της Αγίας Γραφής και της διδασκαλίας του Κυρίου που βρίσκεται στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και αφορά τη γυναίκα που ήθελαν να λιθοβολήσουν για λόγους μοιχείας. Όμως εσκεμμένα κάποιοι την παραποιούν, προκειμένου να παρουσιάσουν τον χριστιανισμό ως δήθεν “ανεκτικό” ως προς την αμαρτία. Ο Χριστιανισμός αγαπάει τον αμαρτωλό, αλλά μισεί την αμαρτία του, οπότε δεν τον αφήνει σέ αυτή!

Οταν ο Χριστός λέει “ο αναμάρτητος πρώτος το λίθο βαλέτω”, ομιλεί κυρίως κατά γράμμα και λιγότερο κατά πνεύμα, διότι στην πραγματικότητα πήγαν να δολοφονήσουν με λιθοβολισμό την πόρνη, οπότε ο Χριστός απέτρεψε το έγκλημα, αλλά στην συνέχεια επιτίμησε την πόρνη και έλεγξε την αμαρτία της με αποτέλεσμα η πόρνη να μετανοήσει.

Αντίθετα ο Μεσσηνίας Χρυσόστομος είναι σαν να τους λέει να μείνουν στην αμαρτία. Με τον ίδιο τρόπο που ερμηνεύει ο Μεσσηνίας Χρυσόστομος τα χωρία, κάποιοι θα του απαντούσαν, ότι “ο Χριστός ενδεχομένος να αφήνει ελεύθερη την πράξη του λιθοβολισμού για κάποιον “αναμάρτητο”. Αυτά βέβαια είναι ψηλά γράμματα για τον Μεσσηνίας Χρυσόστομο, ο οποίος δεν αγαπάει τον Χριστό και την αρετή, αλλά τον κάθε αμετανόητο τον οποίο θέλει να αφήσει και αφήνει στην αμετανοησία του! Το πρόβλημα είναι ότι διαστρεβλώνει την διδασκαλία της εκκλησίας. Ξεχνάει ότι ο Θεός έκαψε τα Σόδομα και Γόμορρα για αυτό το αμάρτημα. Μήπως κατηγορήσει και τον ίδιο τον Θεό, “ότι δεν έχει δήθεν αγάπη”;

Κατόπιν τούτων ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας και οι ομοϊδεάτες του, οι οποίοι πολεμούν την οικογένεια και κάνουν “πλάτες” στο γάμο των ομοφυλόφιλων, ως δούρειοι ίπποι της Εκκλησίας, λαμβάνουν τα Αναθέματα του Συνοδικού τόμου της Ορθοδοξίας, τα οποία έλαβαν και οι αιρετικοί των προηγούμενων αιώνων, καθότι όπως λέει σοφά και ο λαός “το μήλο κάτω από την μηλιά θα πέσει”!

ΕΝΑΣ ΑΠΛΌΣ ΙΕΡΈΑΣ ΈΣΩΣΕ ΤΟ ΚΎΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΊΑΣ

Ιερέας στα Κύθηρα έκανε το αυτονόητο και αφόρισε τους βουλευτές της ΝΔ στην περιφέρεια Α΄Πειραιώς επειδή ψήφισαν τον νόμο για τους ΛΟΑΤΚΙ+

Πράξη αναθεματισμού κοινοποίησε ιερέας στα Κύθηρα σε βουλευτές της περιφέρειας Α’ Πειραιώς και Νήσων. Συγκεκριμένα, ο πατήρ Παύλος Καλλίκας ιερέας και θεολόγος, Εφημέριος Ενοριών Καρβουνάδας, Κεραμωτού και Αγ. Ηλία Κυθήρων κοινοποίησε προς τους Κωνσταντίνο Κατσαφάδο, Δόμνα Μιχαηλίδου και Νικόλαο Βλαχάκο πράξη αναθεματισμού τους, εξαπολύοντας βαρύ κατηγορώ καθώς και το «…”το ανάθεμα έστω”, στους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, οι οποίοι εψήφισαν το βδελυρό και θεοστυγές νομοσχέδιο, υπέρ των ανωμάλων και διεστραμμένων Σοδομιστών ομοφυλόφιλων, εισάγοντας άμα στο Σύνταγμα της Ελληνορθόδοξου πατρίδας μας, άλλο ευαγγέλιο».

Μάλιστα αφού τους “στολίζει” λέγοντας ότι είναι «άνθρωποι φθοροποιοί, δαιμονόπληκτοι και εωσφοροκίνητοι», και αφού υπενθυμίζει “ότι τους είχαν προειδοποιήσει προσωπικά και δημόσια” ξεκινάει τους αφορισμούς, οι οποίοι όπως λέει θα τους συνοδεύουν μέχρι να μετανοήσουν εμπράκτως και να εργαστούν εμπόνως για την επαναδιόρθωση του νομοσχεδίου”.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμη και εάν ο τοπικός Μητροπολίτης από δειλία, ή άλλο συμφέρον δεν προχωρήσει στον αφορισμό όπως και οφείλει να κάνει βάση των ιερών κανόνων, ο συγκεκριμένος ιερέας διασφαλίζει με τον τρόπο αυτό του αφορισμού, ότι αφενός προφυλάσσει το ποίμνιό του από τους ανήθικους και άθεους σοδομιστές και αφετέρου ότι οι ασεβείς βουλευτές που ψήφισαν το νομοσχέδιο, δεν θα παρευρεθούν στην ενορία του συμπροσευχόμενοι για να αδράξουν πάλι ψήφους. Επίσης σώζει έστω και λίγο το κύρος της Εκκλησίας, το οποίο έχουν καταρρακώσει Μητροπολίτες όπως ο Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ο Ναυπάκτου Ιερόθεος, ο Μεσογαίας Νικόλαος, οι οποίοι είναι οι σύγχρονοι “αγαπολόγοι”, όχι των αμαρτωλών όπως λέγουν, αλλά δυστυχώς της αμαρτίας τους, αφού τους ωθούν στην αμετανοησία! Θυμίζω τι έλεγε ο Μεσογαίας Νικόλαος σε τηλεοπτική συνέντευξη: “Με παρουσιάζουν ως διώκτη των ομοφυλόφιλων, ενώ εγώ είμαι όλως καρδιά για αυτούς”!

Μόνο οι ανεμβολίαστοι είναι “εκτός εκκλησίας” για τους ανωτέρω αθεολόγητους Μητροπολίτες και την κακόδοξον λογικήν τους.

Print Friendly, PDF & Email
ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΟΝΤΩΣ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΥΜΑΣ

ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΟΝΤΩΣ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΥΜΑΣ

Συντάκτης

0 Σχόλια

Υποβάλετε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *